Henkilöstö tekee tuloksen. Liiketoimintaa tukeva henkilöstön kehittäminen luo parhaimmillaan strategista kilpailuetua. Sen saavuttamiseen vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja yrityskohtaisia ratkaisuja. Freian palveluilla asiakasyritys saavuttaa kestävää kilpailuetua – tutkitusti.

PALVELUIDEMME LIIKETOIMINNALLINEN YHTEYS

Pääkuvat 05

Työyhteisövalmennukset

  • Vahvuuksien hyödyntäminen
  • Liiketoimintaa tukeva toiminta- ja johtamiskulttuuri
  • Muutosketteryys
johtaminen

Työkykyjohtaminen

  • Sairauspoissaolojen hallinta
  • Työkyvyn tukeminen
  • Säästöt
Hyvinvointi 01-2

Henkilöstön hyvinvointi

  • Jaksamisen varmistaminen
  • Sairauksien ja työkykyriskien ennaltaehkäisy
  • Parempi työtyytyväisyys

TUTKITTUA – MONIVUOTINEN TYÖHYVINVOINTIOHJELMA TUOTTAA KILPAILUETUA JA TUKEE HENKILÖSTÖN TERVEYTTÄ

Tuloksekas henkilöstön kehittäminen ei ole lyhytaikainen projekti. Liioin se ei ole vain hr-johdolle kuuluva asia, joka hoidetaan tarvittaessa kuntoon.
Puhumme strategisesta tavoitteesta, jossa eri osapuolet sitoutuvat toimimaan yhteisen päämäärän hyväksi.
Helpoimmat ja nopeimmin käyttöönotettavat ratkaisut saattavat tuntua houkuttelevimmilta.
Henkilöstön kehittämisessä pysyvä hyöty kuitenkin saadaan vain pitkällä aikavälillä.
Freialla on kokemus, osaaminen ja ymmärrys siitä, mitä vaaditaan vaikuttavuuteen. Olemme paras vaihtoehto silloin, kun haetaan kilpailuetua pitkällä tähtäimellä.

Ratkaisumme perustuu tutkimukseen ja vaikuttavuuteen.

Freia Infografiikka V2

Ratkaisussamme korostuvat kolme toisiaan tukevaa pilaria: työkykyjohtaminen, työyhteisövalmennukset ja henkilöstön hyvinvointi.

Yritysjohtoa autamme tarpeen mukaan suunnittelussa, itse toteutuksessa ja prosessinhallinnassa. Kerromme myös mitä vaaditaan pysyvien tulosten saavuttamiseen.

Tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan vaikuttavuuden seurannalla ja tehokkaalla sidosryhmäyhteistyöllä yritysjohdon, HR:n, vakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa.

Investointi maksaa itsensä takaisin, kun tuloksia alkaa syntyä: kasvanutta työvireyttä, erinomaista johtamista, vähemmän poissaoloja, korkeampaa asiakastyytyväisyyttä ja ennen kaikkea parempaa tulosta.