Research

TUTKIMUS

Tutkimuksellinen ote ei tee henkilöstön kehittämisestä raskaampaa, vaan se on keskeinen keino varmistaa tuloksellisuutta ja ymmärrystä vaikuttavuuteen vaadittavista tekijöistä.

 

Freian palveluista ja toimesta on julkaistu alta löytyvät tutkimusjulkaisut ja lisää on tulossa. Hyödynnämme tutkimustietoa osana liiketoimintaamme ja tuotekehitystämme.

Monivuotisen työhyvinvointiohjelman suunnitteluvaiheen tarkka kuvaus “Does Implementation Follow Desing”. Julkaistu vuonna 2017 vertaisarvioidussa Journal of Occupational and Environmental Medicine -tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: Suunnittelu, henkilöstö, työhyvinvointi, vaikuttavuus, prosessinhallinta

Kahdeksan vuoden vaikuttavuusanalyysi Suomessa toteutetusta terveysinterventiosta “What Can You Achieve in Eight Years?”. Tutkimusartikkeli on julkaistu vuonna 2019 vertaisarvioidussa Journal of Occupational and Environmental Medicine – tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: henkilöstö, työhyvinvointi, prosessinhallinta, vaikuttavuus, implementaatio,

Kriittinen tutkimusraportti työelämän kehittämishankeesta, joka toteutettiin Suomessa viidessä eri sosiaali- ja terveysyksikössä vuosina 2018-2019. Interventioon osallistui yli 2200 sote-työntekijää. Tutkimusraportin tiivistelmä on suomeksi ja englanniksi, muutoin tutkimusraportti on suomenkielinen.

Avainsanat: sairauspoissaolot, työkykyriskien hallinta, vaikuttavuus, työnantajakuva

TULOSSA DREAMS -tutkimus. Tämä mielenkiintoinen analyysi tulee keräämään yritysjohdon ajatuksia, toiveita ja unelmia liiketoiminnasta, henkilöstön kehittämisestä ja henkilökohtaisista näkökulmista hetkellä, jolloin koronavirus riehuu maailmalla. Aineiston keruu on lokakuussa ja tutkimusraportin julkaisu marraskuussa 2020. Jos osallistut DREAMS -tutkimukseen, niin saat tutkimusraportin vapaasti hyödynnettäväksi omassa organisaatiossasi. Tutkimuksen avautumisesta ilmoitetaan erikseen.

Avainsanat: Tavoitteellisuus, liiketoiminta, KPI-mittarit, tilannekuva, newnormal