Materiaalit

Materiaalit

Freian toimesta on julkaistu alta löytyvät materiaalit ja tutkimusraportit – ja lisää on tulossa.

 

Materiaaleihin on koottu yritysjohdon avuksi näkökulmia, jotka ovat tarpeen tuloksekkaassa henkilöstön kehittämisessä.

 

Hyödynnämme tutkimusmenetelmiä osana liiketoimintaamme, vaikuttavuuden arviointia ja tuotekehitystämme.

 

Blogit

Koronaexit ja hybridimalli

Paluu työpaikoille häämöttää. Miten hypätä rajoitusten ja etätyöskentelyn maailmasta uuteen normaaliin? Miten hoitaa paluu toimistoille johtamisen ja henkilöstön kannalta siten, että työt ja business rullaavat? Tämä kirjoitus ennakoi newnormal aikaa yritysjohdon, tuoreiden tutkimuslähteiden ja asiakaskokemustemme näkökulmista.     Neljä yritysjohdon näkökulmaa poikkeusajalta   Työt ja...

Esimiesvalmennus – Mitkä sisällöt ovat oikeasti vaikuttavia?

”Unohda ne ismit!” sanoi työelämän asiantuntija Pekka Järvinen Helsingin Sanomien artikkelissa maaliskuussa 2021. Johtamisen eri termit, sisällöt ja näkökulmat hämmentävät. Mitä kaikkea yritysjohdon kannattaisi huomioida, kun esimiesvalmennuksia ja johtamisen kehittämishankkeita suunnitellaan ja toteutetaan?   ”Perusta hyvälle johtamiselle on kohtaamisten laadussa - siitä miten puhumme toisillemme,...

Työterveyshuollon kilpailutus – vaikuttavaa ja asiakaslähtöistä

Liiketoimintalähtöisen henkilöstön kehittämisen lähtökohta on, että yrityksen hankkimat palvelut vastaavat organisaation aitoihin tarpeisiin ja strategisiin tavoitteisiin. Työterveyspalvelut eivät tee tässä poikkeusta, vaikka lainsäädännöllinen hankintaperuste velvoittaa järjestämään vähintään lakisääteiset työterveyshuoltopalvelut riippumatta henkilöstömäärästä. Mutta onko työterveysyhteistyö ”vaikuttavaa” tai tukeeko se työnantajan työkykyjohtamista tai henkilöstöstrategiaa? Vai kannattaisiko kilpailuttaa...

Etäjohtaminen ja uupumus

Pitkittynyt etätyöskentely on vaikuttanut yksilöiden ja työyhteisöjen hyvinvointiin ja terveyteen. Covid-pandemia on myllertänyt jokaisen arkea sekä työssä että vapaa-ajalla. Kun työ on siirtynyt pois työpaikalta, niin myös etäjohtamiseen kohdistuu uudenlaisia vaatimuksia. Etäjohtamisessa on huomionarvoista työntekijän vahva toimijuus ja oman työn johtaminen, joka ei ole kuormittuneena...

Henkilöstön kehittäminen investointina

Investointi on strateginen valinta. Henkilöstöön investoiminen on keino tehostaa nykyistä toimintaa, luoda uusia toimintaedellytyksiä, lisätä turvallisuutta, kasvattaa osaamista, parantaa työnantajakuvaa ja saavuttaa kilpailuetua. Investointien lähtökohtana tulee olla tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja kaikissa oloissa kannattava yritys, jossa henkilöstö saavuttaa sille asetetut liiketoiminnalliset tavoitteet hyvinvointia uhraamatta. Tätä...

Ladattavat oppaat

YHDEKSÄN KYSYMYSTÄ VAIKUTTAVUUTEEN

Kaikki henkilöstön kehittämistoimenpiteet eivät ole vaikuttavia. Listasimme yhdeksän kysymystä yritysjohdolle, joiden avulla on mahdollista lisätä erilaisten hankkeiden tuloksellisuutta jo suunnitteluvaiheessa. Näkemyksemme mukaan yrityksen tulisi välttää sellaisia investointeja, joiden liiketoiminnallinen yhteys on heikko, vaikutukset ovat lyhytaikaisia tai niiden kustannusvaikuttavuutta ei pystytä arvioimaan. Kysymykset perustuvat tutkimukseen ja käytännön kokemukseemme henkilöstön kehittämishankkeiden suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheista.

Tutkimukset

Kattava vaikuttavuusanalyysi terveysriskien muutoksista Suomessa toteutetusta työhyvinvointiohjelmasta ”Eight-Year Health Risks Trend Analysis of a Comprehensive Workplace Health Promotion Program”. Tutkimusartikkeli on julkaistu vuonna 2020 vertaisarvioidussa International Journal of Environmental Research and Public Health – tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: henkilöstö, työkyky, terveysriskit, interventio, vaikuttavuus, ikääntyminen, riskinhallinta

Kahdeksan vuoden vaikuttavuusanalyysi Suomessa toteutetusta terveysinterventiosta ”What Can You Achieve in Eight Years?”. Tutkimusartikkeli on julkaistu vuonna 2019 vertaisarvioidussa Journal of Occupational and Environmental Medicine – tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: henkilöstö, työhyvinvointi, prosessinhallinta, vaikuttavuus, implementaatio

Yritysjohdolla on tavoitteita, mutta onko unelmia?

Uniikki DREAMS-tutkimus toteutettiin vuodenvaihteessa 2020. Päätimme kirkastaa yritysjohdon unelmat paremman työelämän puolesta hetkellä, jolloin yhteiskunta, organisaatiot ja työntekijät kaipaavat toiveikkuutta ja suunnan näyttäjiä. Yli 200 yritysjohtajaa osallistui tutkimukseen. Yhteenvetona vastauksista oli tulkittavissa vahva usko menestymiseen myös epävarmoina aikoina. Lataa tutkimusraportti alta ja inspiroidu ottamaan askeleita omia tai organisaation unelmia kohti.

Avainsanat: Unelmat, tavoitteellisuus, liiketoiminta, kilpailuetu, new normal

Monivuotisen työhyvinvointiohjelman suunnitteluvaiheen tarkka kuvaus ”Does Implementation Follow Desing”. Julkaistu vuonna 2017 vertaisarvioidussa Journal of Occupational and Environmental Medicine -tiedelehdessä. Artikkeli on vapaasti ladattavissa englanninkielisenä pdf-versiona.

Avainsanat: Suunnittelu, henkilöstö, työhyvinvointi, vaikuttavuus, prosessinhallinta

Kriittinen tutkimusraportti työelämän kehittämishankkeesta, joka toteutettiin Suomessa viidessä eri sosiaali- ja terveysyksikössä vuosina 2018–2019. Interventioon osallistui yli 2 200 sote-työntekijää. Tutkimusraportin tiivistelmä on suomeksi ja englanniksi, muutoin tutkimusraportti on suomenkielinen.

Avainsanat: sairauspoissaolot, työkykyriskien hallinta, vaikuttavuus, työnantajakuva