Tiimi

Unelma valmiina? Autamme.

Antti 01

Antti Äikäs

CEO, vaikuttavuusexpertti

LitM, väitöstutkija

Antti on poikkitieteellinen työelämän kehittäjä. Hänen erityisosaamisensa on työkykyä ja terveyttä edistävien ohjelmien suunnittelussa, prosessinhallinnassa ja vaikuttavuuden arvioimisessa. Hän on ollut työuransa aikana kehittämässä suuren metsäorganisaation työhyvinvointia tuloksekkaasti ja auttanut eri alojen yritysjohtajia henkilöstön kehittämisen sitomisessa strategiaan ja euroihin. Hänellä on uniikki kyky tunnistaa yksilö- ja yritystason hälytysmerkkejä ennakoivalla otteella. Antti innostuu vaikuttavuussparrauksista.

Harrastukset: remontointi, mailapelit, kokkaus, juniorivalmennus

Motto: ”Draivia työyhteisöön ja kassaan.”

Jouni 01

Jouni Ukkonen

Asiakkuusjohtaja

eMBA / HKK, upseerin tutkinto

Jouni on meritoitunut vakuutusalan erilaisissa johtotehtävissä ja tuntee yritysvakuuttamisen ja riskienhallinnan maailman läpikotaisin. Hän tietää miten kalliiksi yksittäiset tapaturmat voivat koitua yritykselle ja miten mittavia säästöjä voidaan saavuttaa parhaimmillaan. Jouni innostuu tavoitteellisista asiakastarpeista, jotka lähtevät yrityksen strategiasta.

Harrastukset: Monipuolinen liikunta, fysiologia.

Motto: ”Yksikin ennenaikainen eläköityminen on liikaa”

Nuppu 01

Nuppu Forsman

Työkykyjohtamisen asiantuntija

Työterveyshuollon ammattihenkilö

Nuppu on työkykyjohtamisen asiantuntija ja työterveyshuollon syväosaaja. Hän on toiminut urallaan isoissa suomalaisissa organisaatioissa ja pörssiyrityksissä työelämän kehittäjänä ja ollut luomassa HR-strategian mukaisia työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen käytänteitä sekä liiketoimintalähtöisiä mittareita. Nuppu osaa kääntää reagoivan ennakoivaksi ja kulut säästöiksi. Hän tietää kokemuksesta seuraavan. Kun ihmiset voivat työssään hyvin, myös liiketoiminnan on mahdollista saavuttaa hyviä ja pitkäkestoisia tuloksia.

Harrastukset: Yoga, maatilamatkailu, lukeminen, lavis

``Aina löytyy ratkaisu``

Pekka 01

Pekka Hämäläinen

Tuloksenteon varmistaja

Ammattivalmentaja ja työelämän coach

Pekan keskeisiä osaamisalueita ovat organisaation muutosketteryyden edistäminen ja henkilöstön suorituskyvyn parantaminen. Erikoisosaamisena on johtamisenergian antaminen energiayhtiöille. Hänen valmentajan polkunsa sisältää kokemuksia niin menestyksekkäistä työelämän kehittämishankkeista kuin myös urheilun puolen saavutuksista MM-kisoista ja Olympialaisista. Hänellä on mestaruusvyöllään myös Farax-, Profiles- ja Genos-sertifioinnit. Pekka tietää miten voittajajoukkue kasataan ja miten jokaisen vahvuudet voidaan hyödyntää yhteisen tavoitteen saavuttamisessa.

”Elämisen laadun, olemisen ilon ja työtehon yhdistäminen.”

Hanna 03

Hanna Partanen

TtM, Laillistettu ravitsemusterapeutti

Hanna on 15 vuoden uransa aikana tehnyt hyvin laaja-alaisesti erilaisia projekteja tuotekehityksestä ravitsemusalan kirjoihin. Hänen intohimonsa on luennointi sekä koulutus, josta hänellä on yli 700 tilaisuuden kokemus. Hanna on pitänyt myös ravitsemusterapian vastaanottoa läpi uran, jolloin keskustelut asiakkaiden kanssa ovat antaneet uutta näkökulmaa myös luento- sekä koulutustilaisuuksiin. Hannan vahvuus on mukaansa tempaava esiintyminen ja savolaishuumori. Hän osaa viestiä haastaviakin tieteellisiä asioita kansantajuiseen muotoon.

Harrastukset: suunnistus, golf ja laulaminen

”Kokonaisuus ratkaisee!”

Virpi 02

Virpi Ojakangas

Business Coach, Talentin pelastaja

LitM, ICF- (International Coaching Federation) valmentajasertifiointi

Virpillä on vankka kokemus kansainvälisen konsernin henkilöstö- ja viestintäjohtamisen rooleista.

Hän on parhaimmillaan oivalluttajan, oppimiseen kannustajan ja vaikuttavan palautteen antajan rooleissa. Hänen valmennuksissaan tiimi syttyy liekkeihin ja syntyy aivan uudenlainen luottamuksen ja uskalluksen kulttuuri.

Virpin valmennusfilosofiassa on kolme peruskiveä: oma vastuu, harjoittelun välttämättömyys ja vaikuttavan palautteen voima.

Harrastukset: maantiepyöräily, ratsastusjousiammunta ja äänikirjat

”Kykymme eivät osoita, keitä olemme, vaan valintamme” – Albus Dumbledore

Jukka 02

Jukka Huovinen

Kehitysjohtaja, hyvinvoinnin skaalaaja

SotM, LitM

Jukka on kehitysmaailman poikkitieteellinen moniottelija, joka on ollut mukana useissa teknologia- ja hyvinvointiyrityksissä luomassa uusia palveluinnovaatioita maailmaan. Hän on toiminut myös kansainvälisen teknologiayrityksen toimitusjohtajana sekä liikunta- ja lääketieteen tutkijana. Jukka on kehittänyt asiakasyritysten prosessienhallintaa sekä rakentanut eri kokoisille yrityksille skaalautuvia valmennuspalveluita, jotka ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

Harrastukset: Maantiepyöräily, Urheiluvalmennus, Sisustaminen, Luontoliikunta, Valokuvaus.

”Niin voit kuin ajattelet”

Emilia 01

Emilia Kujala

Tunnejohtamisen asiantuntija

Psykoterapeutti, sosiaalipsykologi (VTM)

Emilia on henkisten voimavarojen rautainen ammattilainen ja uuden sukupolven psykoterapeutti. Hänen ydinosaamistaan ovat käyttäytymisen muutoksen psykologia ja -interventiot sekä tunteet ja tunnetaidot, joista on julkaistu kaksi suosittua tietokirjaa. Emilian vahvuus kouluttajana on taito sanallistaa mielen ilmiöitä ymmärrettävästi ja ihmisläheisesti. Kirjojen kirjoittamisen lisäksi Emilia tekee aktiivista tiedeviestintää sosiaalisessa mediassa. Hänen tapaansa työskennellä on kiitelty erityisesti siitä, että se puhuttelee myös milleniaaleja.

Kiinnostuksen kohteet: Tanssi, koirat, hyvä kahvi

Motto: ”Tunnetta työelämään``

Kaisa 02

Kaisa Koivunoro

Johdon työnohjaaja, muutosjohtaminen (Lean Kata, OKR)

Kaisa on monipuolinen ihmisten ja liiketoiminnan sparraaja, joka on työskennellyt henkilöstön, prosessien ja johtamisen kehittämistehtävissä isoissa IT-yrityksissä sekä sote-organisaatioissa. Lisäksi hän on kokenut johtoryhmien, esimiesten ja tiimien työnohjaaja.

Parhaat tulokset on saavutettu muutosprosesseissa, joissa toimintatapojen muokkaukset ja avaintulosten seuranta oikealla syklillä on parantanut sekä henkilöstötuottavuutta että jaksamista.

Kaisa lähestyy muutosjohtamista ajattelun selkiyttämisen ja voimistamisen menetelmillä, joissa yhdistyy prosessi- ja tavoitejohtaminen. Kaisaa onkin kutsuttu rohkeaksi ja ratkaisukeskeiseksi toivon tuojaksi.

Harrastukset: yin yoga, meri ja metsä.

Motto: ”Uusille vesille tarvitaan kokenut luotsi mukaan”

Johanna 01

Johanna Jussila

Työterveyshuollon asiantuntija

Yli 20-vuoden kokemus työterveyshuollon ja työhyvinvoinnin johtamisesta. Johanna tuntee työterveyspalveluiden hankinta- ja asiakkuusprosessit läpikotaisin.

Johanna on parhaimmillaan työkykyjohtamisen puolueettomana asiantuntijana, joka tarjoaa johdonmukaista ja asiakastarpeista lähtevää henkilöstön kehittämistä. Hänen erikoisosaaminen liittyy työterveyshuollon palveluiden kilpailutukseen, joista on kokemusta mm. kuljetus- ja logistiikka, koulutus, insinööri, rakennus, ohjelmistokehitys ja teollisuuden toimialoilta.

Johanna on kysytty kouluttaja satojen tilaisuuksien kokemuksella, kohdeyleisönä usein henkilöstö- ja taloushallinto sekä yrityksen johto.

Harrastukset: ratsastus, koiralenkit, äänikirjat liikunnan ohessa

Motto: “Tehoa työterveysyhteistyöhön”

Päivi 01

Päivi Frantsi

PsL, KTT, Uskomusten rikkoja

Päivi on kokenut ja innostunut ihmisten ja työyhteisöjen valmentaja ja suhtautuu uteliaasti inhimillisen elämän haasteisiin. Hän osaa käyttää ammatillista osaamistaan yhteisöjen ja yksilöiden tukemiseen siinä, että he menestyvät ja pääsevät tavoitteisiinsa. Päivi on valmentanut suuren joukon esimiehiä löytämään uudenlaisen ulottuvuuden ja tekemisen tason työhönsä. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen on Päiville merkityksellistä ja kerta toisensa jälkeen innostavaa.

Kiinnostuksen kohteet: Musiikki, kuorolaulu ja monipuolinen liikunta, luonto

”Jokainen ihminen on tarinan arvoinen”

Eva 01

Eva Valtanen

KM, Muuttumisen mahdollistaja

Eva innostuu toimintaympäristön muuttumisen tutkimisesta ja sen vaikutuksista työhön, työskentelyyn ja yhteiseen tekemiseen. Evan sparrauksissa on yksilötason lisäksi mukana myös systeemin ja toimintakulttuurin tuottamat ilmiöt haasteineen ja hauskuuksineen, joka mahdollistaa uusien ajatusten ja suhteiden hahmottamisen. Näin syntyy uutta ja uudistavaa ajattelua, paikallaan pysymisen ja vastustamisen sijaan.

``Nykyajan työelämässä pärjää hurjat oppijat.``

Nico 01

Nico Saukkonen

Projektipäällikkö, työhyvinvoinnin kehittäjä

Nico on terveyden ja hyvinvoinnin poikkitieteellinen moniosaaja. Hän tietää aitiopaikalta nähneenä minkälaiset henkilöstön hyvinvointiin liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ovat yrityksille arkipäivää. Nicon erityisosaamista on ihmisten terveyteen ja tuotteliaisuuteen liittyvien esteiden ratkominen. Tämä tekee hänestä usein tervetulleen yhteistyökumppanin sekä yritysjohdon että henkilöstön näkökulmasta. Vankkana systeemiajattelijana Nico vierastaa irrallista sohimista ja suosii aina yrityksen kokonaisstrategiaan sidottua fiksua resurssien kohdentamista.

Harrastukset: Polkujuoksu, lukeminen, retkeily.

``Ihmiset kunnossa, asiat kunnossa.``

Maija Mäkipää

Maija Mäkipää

Tasapainon palauttaja

Liikunnanohjaaja amk, personal trainer, lähihoitaja

Maija on kokenut yksilövalmentaja ja empaattinen työhyvinvointilähettiläs. Hän on parhaimmillaan tasapainoisen työelämän kirkastajana. Siis sellaisen, joka on jokaiselle omanlainen koostumukseltaan ja merkityksiltään. Maija ymmärtää laajasti elämisen ja olemisen haasteita, mikä tekee hänestä loistavan kanssakulkijan kenen tahansa rinnalle. Hän jaksaa vahvistaa uskoa worklifebalance -ajatteluun myös sellaisissa tilanteissa, joissa valmennettavan omat voimavarat ovat koetuksella.

Harrastukset: pintaremontointi, Padel, sudokut

``Vähän päivässä, on paljon vuodessa.``

Tapani 01

Tapani Frantsi

KTT, Johtajuuden kasvattaja

Tapani on työelämän pelkäämätön uudistaja. Hän on kokenut esimiesvalmentaja. Asiakkaina on ollut niin huippuvalmentajia, riviesimiehiä kuin pörssiyhtiöiden johtajia. Tapsa on tutkinut itsetiedostamista 360-arvioinneissa ja väitellyt johtamisesta. Hänen erikoistumisalansa on rakentava konfliktien solmujen purku ja vaativien esimiestilanteiden hallinta. Johtajuuden kehittäminen ja kestävän työelämän edistäminen on Tapanin intohimo.

Harrastukset: Ideointi, luontoliikunta ja uinti

``Johtaminen on kontaktilaji.”

Niina 01

Niina Töyrylä

Taloushallinto

Niina on käytännönläheinen, teknistä ajattelukykyä omaava taloushallinnon osaaja, jolle on tärkeää luotettavuus ja uudistuminen. Hänen toiminnassaan positiivisuus, ratkaisukeskeisyys, toimintojen kehittäminen tässä ja nyt ovat vahvuuksia. 15 vuoden työuraan on mahtunut controllerin, toiminnanjohtajan, talouspäällikön sekä johdon assistentin työtehtäviä isommissa ja pienemmissä yrityksissä.

Harrastukset: valokuvaus, matkustelu, leipominen ja apupuuhat

``Teamwork makes the dream work``