TYÖYHTEISÖVALMENNUKSET OVAT FREIA.

Työyhteisö ja esimiehet tarvitsevat valmennusta saavuttaakseen tavoitteensa. Tiimipelaamisen ja itseohjautuvuuden kohentamisessa auttaa ulkopuolinen sparraus, jotta jokainen löytää oikean pelipaikkansa ja avainihmisten vahvuudet valjastetaan yhteiseksi muutosvoimaksi.

 

Freian valmennusfilosofiassa johtaminen nähdään osana kokonaisuutta, jossa organisaation uudistuminen, toiminnan tehokkuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat tasapainossa.

 • TARVE

  Valmennustarpeen määrittely yhdessä asiakkaan kanssa.

 • JOBFIT

  Vahvuudet esille ja oikeat ihmiset oikeille paikoille. Hinta alkaen á 295,00 € + alv.

 • COACHING

  Henkilökohtainen palaute ja johtajuuden kehittäminen. Hinta alkaen á 185,00 € + alv.

 • RYHMÄ

  Johtajuuden yhteinen kehittäminen, käytäntöön vienti. Hinta alkaen á 1 750,00 € + alv.

 • ARVIOINTI

  Ohjausryhmätyöskentely, mittarit ja vaikuttavuuden seuranta yhdessä yritysjohdon kanssa. Hinta alkaen 750,00 € + alv.

”Toimintaa kuvastavat luotettavuus, asiantuntijuus ja tavoitteellisuus.”

Freia auttaa, kun

 • Tiimien ja organisaation toimintaa halutaan kehittää.

 • Johtamisen ja esimiestyön tasalaatuisuutta halutaan parantaa.

 • Avainhenkilöiden potentiaali halutaan kasvuvoimaksi.

 • Johtajana kehittymistä halutaan tukea valmennuksin ja arvioinnein.

 • Muutosketteryyttä, ratkaisukeskeisyyttä ja toimeenpanokykyä halutaan vahvistaa.

 • Toimintakulttuuria halutaan uudistaa.